สโนไอซ์ : คำถามทั่วไป

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่ ฝนตกชุกและมีเทศกาลที่น่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เราจะมาถามดาฟาดอล สโนว์ ไอซ์ ว่า เธอชอบฉลองเทศกาสไหนเป็นพิเศษ ร่วมค้นหาว่าเธอได้พูดเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์อย่างไรบ้างพร้อมเล่นเกมและเซกซี่ไปพร้อมเธอ!

You'll Love These Videos As Well