Tin vắn tháng 10

Bạn sẽ không bị lạnh khi gió đầu mùa đến đâu, vì búp bê Dafa mới của chúng ta sẽ làm cho tháng 10 này trở nên nóng và ướt át hơn. Hãy xem video và bạn sẽ hiểu tại sao.

You'll Love These Videos As Well